ما تا پایان سفر همراه شما هستیم!

%70 تخفیف 
(زمان محدود)

انتخاب با شما

شما بر اساس نیازهای خود یکی از بسته های خدماتی را انتخاب می کنید.

کار با ما

ما درخواست های شما را با خیال راحت و مطمئن انجام می دهیم.

نتیجه دلخواه شما

شما با رسیدن به اهداف و تحقق رؤیاهایتان لذت خواهید برد.

خدمات ویژه و مهاجرت آسان خدمات طلایی

EASYSTART

تومان1000000
تومان 0
3 ماهه (زمان محدود )

  •  

نگران تبدیل و یا معاملات ارزی خود نباشید!

با تهیه این بسته خدماتی شما واجد شرایط استفاده  از مزایای  EASYSTART  هستید. کارشناسان و مشاوران ارزی ما معاملات و مبادلات ارزی شما را متناسب با نرخ بازار جهانی یا محلی انجام تا قبل از تاریخ انقضاء 3 ماهه آن انجام خواهند داد.

نگران حوادث غیر منتظره نباشید!

با تهیه این بسته خدماتی شما واجد  شرایط استفاده  از مزایای  EASYSTART  هستید. شما توسط مشاوران رسمی و معتبر بیمه، مطابق با استانداردهای دولتی و بازار و با بهترین روش و پوشش بیمه ای مناسب محافظت خواهید شد. شما می توانید بسته های بیمه خود را با بهترین و مقرون به صرفه ترین نرخ بازار قبل از تاریخ انقضاء 3 ماهه دریافت کنید.

پرواز شما تضمین شده است!

با تهیه این بسته خدماتی شما واجد  شرایط استفاده  از مزایای  EASYSTART  هستید. کارشناسان و مشاوران رسمی پرواز ما، مطابق با قوانین و مقررات هواپیمایی داخلی یا جهانی، نیازهای پرواز شما را تا قبل از تاریخ انقضاء 3 ماهه آن فراهم خواهند کرد.

آیا خرید خودرو در کشور جدید نگران کننده است؟

با تهیه این بسته خدماتی، شما واجد شرایط EASYSTART  هستید. کارشناسان و مشاوران رسمی خودرو بر اساس نیازها و درخواستهای شما خودروی مورد علاقه شما را با بهترین و مقرون به صرفه ترین نرخ بازار تا قبل از تاریخ انقضاء 3 ماهه آن خریداری خواهد کرد.

ESSENTIALS

تومان10000000
تومان 3,000,000
6 ماهه
  •  
Popular

نگران تبدیل و یا معاملات ارزی خود نباشید!

با تهیه این بسته خدماتی شما واجد شرایط خدمات  Essentials هستید. کارشناسان و مشاوران ارزی ما معاملات و مبادلات ارزی شما را متناسب با نرخ بازار جهانی یا محلی انجام تا قبل از تاریخ انقضاء 6 ماهه آن انجام خواهند داد.

نگران حوادث غیر منتظره نباشید!

با تهیه این بسته خدماتی، شما واجد شرایط مزایای Essentials هستید. شما توسط مشاوران رسمی و معتبر بیمه، مطابق با استانداردهای دولتی و بازار و با بهترین روش و پوشش بیمه ای مناسب محافظت خواهید شد. شما می توانید بسته های بیمه خود را با بهترین و مقرون به صرفه ترین نرخ بازار قبل از تاریخ انقضاء 6 ماهه دریافت کنید.

اولین خرید هیجان انگیز خواهد بود!

با تهیه این بسته خدماتی، شما واجد شرایط خدمات Essentials هستید. معمولا هرگونه خرید مخصوصاً برای اولین بار در یک کشور جدید چالش برانگیز و مهیج است. ما برای خرید مواد غذایی (خوراکی ها، سبزیجات،و غیره) تا قبل از تاریخ انقضاء 6 ماهه آن در کنار شما خواهیم بود.

پرواز شما تضمین شده است!

با تهیه این بسته خدماتی، شما واجد شرایط خدمات Essentials هستید. کارشناسان و مشاوران رسمی پرواز ما، مطابق با قوانین و مقررات هواپیمایی داخلی یا جهانی، نیازهای پرواز شما را تا قبل از تاریخ انقضاء 6 ماهه آن فراهم خواهند کرد.

آیا خرید خودرو در کشور جدید نگران کننده است؟

با تهیه این بسته خدماتی، شما واجد شرایط ESSENTIALS  هستید. کارشناسان و مشاوران رسمی خودرو بر اساس نیازها و درخواستهای شما خودروی مورد علاقه شما را با بهترین و مقرون به صرفه ترین نرخ بازار تا قبل از تاریخ انقضاء 6 ماهه آن خریداری خواهد کرد.

ما برای شما درخواست ویزا می دهیم!

با خرید این بسته خدماتی شما واجد شرایط مزایای خدمات Essentials خواهید بود. در صورت داشتن شرایط مهاجرت، مشاوران رسمی مهاجرت مطابق با اصول و قوانین ICCRC برای شما تا قبل از تاریخ انقضاء 6 ماهه آن، درخواست ویزا خواهند داد.

ما شما را به خانه می رسانیم!

با تهیه این بسته خدماتی شما واجد شرایط بسته Essentials می باشید. راحتی، ایمنی و امنیت شما برای ما از زمان فرود و ورود به تورنتو مهم است. شما توسط تیم حمل و نقل ما از فرودگاه بین المللی پیرسون تا محل اقامت خود در هرجایی از منطقه بزرگ تورنتو (GTA) برده خواهید شد. با این بسته خدماتی، تا قبل از تاریخ انقضاء 6 ماهه آن، می توانید تا فاصله 50 کیلومتری از فرودگاه از این سرویس بهره ببرید. در صورتی که مسیر محل اقامت شما بیش از 50 کیل متر باشد محاسبه آن بر اساس نرخ تاکسیرانی در انتاریو خواهد بود.

شغل بعدی شما از اینجا شروع می شود!

با خرید این بسته شما واجد شرایط خدمات ٍEssentials هستید. کارشناسان منابع انسانی و استخدام نیازهای کاری شما را در تهیه، اصلاح یا ویرایش رزومه و یا نامه همراه آن مطابق با استانداردهای رزومه کاری کانادایی جهت پاسخگویی به نیازهای بازار کار همراهی می کنند. با این برنامه، تا قبل از تاریخ انقضاء 6 ماهه آن، انتظار یک رزومه و نامه همراه اصلاح شده با استانداردهای کانادا را داشته باشید.

PLUS

تومان 16000000
تومان 8,000,000
12 ماهه
  •  

نگران تبدیل و یا معاملات ارزی خود نباشید!

با تهیه این بسته خدماتی شما واجد شرایط بسته  Plus Plus هستید. کارشناسان و مشاوران ارزی ما معاملات و مبادلات ارزی شما را متناسب با نرخ بازار جهانی یا محلی انجام تا قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه آن انجام خواهند داد.

نگران حوادث غیر منتظره نباشید!

با تهیه این بسته خدماتی، شما واجد شرایط مزایای Plus هستید. شما توسط مشاوران رسمی و معتبر بیمه، مطابق با استانداردهای دولتی و بازار و با بهترین روش و پوشش بیمه ای مناسب محافظت خواهید شد. شما می توانید بسته های بیمه خود را با بهترین و مقرون به صرفه ترین نرخ بازار قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه دریافت کنید.

اولین خرید هیجان انگیز خواهد بود!

با تهیه این بسته خدماتی، شما واجد شرایط PLUS  هستید. معمولا هرگونه خرید مخصوصاً برای اولین بار در یک کشور جدید چالش برانگیز و مهیج است. ما برای خرید مواد غذایی ( خوراکی ها، سبزیجات،و غیره) تا قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه آن در کنار شما خواهیم بود.

پرواز شما تضمین شده است!

با تهیه این بسته خدماتی، شما واجد شرایط PLUS  هستید. کارشناسان و مشاوران رسمی پرواز ما، مطابق با قوانین و مقررات هواپیمایی داخلی یا جهانی، نیازهای پرواز شما را تا قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه آن فراهم خواهند کرد.

ما برای شما در کنار شما انگلیسی صحبت می کنیم!

با خرید این بسته خدماتی شما واجد شرایط Plus  خواهید بود. ما می دانیم که چقدر موانع زبانی علاوه بر شرایط دشوار زندگی در زمان مهاجرت، گاهی ناامید کننده و دلسرد کننده هستند. اما شما در این نبرد تنها نیستید، ما در کنار شما هستیم تا به جای شما و برای شما صحبت کنیم و هماهنگی های لازم نیازهای ترجمه شما (اسناد شخصی مهاجرت) را انجام خواهیم داد. در صورتی که این بسته خدماتی را داشته باشید می توانید از  خدمات ترجمه (ترجمه مدارک و اسناد) تا قبل از تاریخ انقضاء 12 آن، بهره ببرید.

آیا خرید خودرو در کشور جدید نگران کننده است؟

با تهیه این بسته خدماتی، شما واجد شرایط PLUS  هستید. کارشناسان و مشاوران رسمی خودرو بر اساس نیازها و درخواستهای شما خودروی مورد علاقه شما را با بهترین و مقرون به صرفه ترین نرخ بازار تا قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه آن خریداری خواهد کرد.

آیا نگران اسباب کشی هستید؟

با تهیه این بسته خدماتی، شما واجد شرایط PLUS  هستید. ما می دانیم که اسباب کشی مخصوصاً در حین فرایند مهاجرت به کشورهای دیگر چقدر چالش برانگیز و نگران کننده است. شما در این نبرد تنها نیستید، ما در اینجا هستیم تا با امینت و ایمنی و با مقرون به صرفه ترین نرخ بازار باربری، وسائل منزل شما را تا قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه آن انجام دهیم.

نگران باز کردن حساب بانکی خود نباشید!

با این بسته خدماتی شما واجد شرایط Plus Plan هستید. دیگر نگران افتتاح حساب بانکی خود نباشید. ما نیازهای بانکی شما را با بانکهای مورد نظرتان تا قبل تاریخ انقضاء 12 ماهه انجام خواهیم داد.

ما محل اقامت شما را فراهم میکنیم!

با خرید این بسته شما واجد شرایط خدمات Plus Plus هستید. همه ما می دانیم که جابجایی و یافتن جایی برای اجاره یا خرید مسکن در یک کشور جدید و بدون دانش در مورد روند بازار مسکن چقدر چالش برانگیز و خسته کننده است. به همین دلیل کارشناسان مسکن ما نیازهای اسکان شما را برطرف خواهند کرد تا دغدغه های مالی و زمانی شما به حداقل رسیده و اقامت شما با اطمینان خاطر باشد. شما اگر با این بسته خدماتی باشید تا قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه آن، محل اقامت و اسکان شما فراهم خواهد شد.(اجاره یا خرید ملک).

ما برای شما درخواست ویزا می دهیم!

با خرید این بسته خدماتی شما واجد شرایط مزایای Plus خواهید بود. در صورت داشتن شرایط مهاجرت، مشاوران رسمی مهاجرت مطابق با اصول و قوانین ICCRC برای شما تا قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه آن، درخواست ویزا خواهند داد.

آیا نگران صحبت کردن زبان انگلیسی هستید؟

با این بسته خدماتی شما واجد شرایط Plus هستید. 4 جلسه آموزش زبان انگلیسی عمومی به مدت 180 دقیقه توسط استادان محلی یا بین المللی به صورت رایگان به شما ارائه خواهد شد. بهره مندی از این سرویس تا قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه آن است.

ما شما را به خانه می رسانیم!

با تهیه این بسته خدماتی شما واجد شرایط بسته Plus Plus می باشید. راحتی، ایمنی و امنیت شما برای ما از زمان فرود و ورود به تورنتو مهم است. شما توسط تیم حمل و نقل ما از فرودگاه بین المللی پیرسون تا محل اقامت خود در هرجایی از منطقه بزرگ تورنتو (GTA) برده خواهید شد. با این بسته خدماتی، تا قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه آن، می توانید تا فاصله 50 کیلومتری از فرودگاه از این سرویس بهره ببرید. در صورتی که مسیر محل اقامت شما بیش از 50 کیل متر باشد محاسبه آن بر اساس نرخ تاکسیرانی در انتاریو خواهد بود.

شغل بعدی شما از اینجا شروع می شود!

با خرید این بسته شما واجد شرایط Plus Plan هستید. کارشناسان منابع انسانی و استخدام نیازهای کاری شما را در تهیه، اصلاح یا ویرایش رزومه و یا نامه همراه آن مطابق با استانداردهای رزومه کاری کانادایی جهت پاسخگویی به نیازهای بازار کار همراهی می کنند. با این برنامه، تا قبل از تاریخ انقضاء 12 ماهه آن، انتظار یک رزومه و نامه همراه اصلاح شده با استانداردهای کانادا را داشته باشید.

آیا سوالی دارید؟

یا به ما ایمیل بزنید:

(ما طی دو تا سه روز کاری پاسخ خواهیم داد)